Yaratıcı Drama Atölyeleri

Yaratıcı drama; katılımcılara, bir amacın, düşüncenin ve/ veya konunun doğaçlama, rol oynama (rol alma), canlandırma gibi oyunsu süreçlerle aktarılmasıdır. Bu süreçler yürütülürken yaratıcı drama kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine,- mış gibi yapmaya dayandırılır ve oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaratıcı Drama Ne Değildir?

Yaratıcı drama; tiyatro, acıklı sahnelemeler ya da bir amacı olmayan oyunlar bütünü değildir. Oyuncu yetiştirmede kullanılan yöntemlerden biri olabilmekle beraber bir “oyuncu yetiştirme eğitimi” ya da hiç bir çıktı üretme kaygısı olmayan ve sadece eğlence maksadıyla uygulanan bir çalışma da değildir.

Aksine yaratıcı drama; hedeflenen konunun hedef kitleye aktarılırken deneyimleterek aktarabilmesi sebebiyle en etkili ve verimli eğitim araçlarının başında gelir çünkü hiç bir konu kişinin zihninde, yaşayıp deneyimleyerek edindiği bilgi kadar kalıcı olmaz.

Yaratıcı Dramanın Önemi Nereden Gelir?

“Yaratıcı dramanın bireye öğrenme yaşantısında pek çok yararı vardır. Drama, öğrenme ve sosyalleşmenin yanında bireyin kendine olan güven ve saygısını da geliştirir. İletişim ve problem çözme becerilerini geliştirdiği gibi bir guruba ait olmanın gizilgücü vurgulanır. Ayrıca bağımlılık yerine bağımsız olma, edilgenlik yerine katılımcı olma, yetkinleşme, karar verme, demokratikleşme yaratıcı dramanın diğer kazanımlarıdır. Özellikle yetişkinler ve gençler uygulanan etkinliklerde, yaratılan yaşam durumları aracılığıyla çeşitli durumların incelenmesi, veli-okul ilişkileri, kent yaşamı ve sorunları, ana-baba-çocuk ilişkileri, çevre sorunları vb. konularda iletişim, bilgilendirme, çözüm bulma gibi amaçlara hizmet etmektedir (San 1996)”

Yaratıcı drama birey düzeyinden başlayarak gurup ve hatta en nihayetinde toplumu etkileyecek noktalara temas etmekte ve en temelden köklü değişimler sağlayabilmenin önünü açmakta, belki de anahtarı olmaktadır.

Yaratıcı Dramanın Katılımcılara Sağlayabileceği Yararlar Nelerdir?

Yaratıcı Drama, içeriğindeki canlandırma ve oyunsu süreçlerin doğası sayesinde katılımcılarını gerçekten katılmaya ve interaktif olmaya teşvik eder. Katılımcının anda ve orada olmasıyla, yapılacak etkinlik, oyun ve canlandırmanın tür ve içeriğine göre, yaratıcılıktan kendini tam ifadeye, kendini tanımaktan problem çözmeye, farkındalıktan takım uyumuna, güven duygusundan iletişim becerilerine kadar hem özel hayatında hem iş hayatında kullandığı pek çok özellik için muazzam genişlikteki bir spektrumda sonuç ve fayda üretir. Bunlardan bazılarını şu şekilde sayabiliriz:

 • Sosyalleşme ve katılımcılık sağlar.
 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.
 • Zihinsel kapasiteyi geliştirir.
 • Kendilik kavramının gelişmesine katkı sağlar.
 • Bağımsız düşünme ve karar verme becerisine katkı sağlar.
 • Duyguların farkına varılmasını ve ifade edilmesini geliştirir.
 • İletişim becerilerini geliştirir.
 • Sosyal farkındalığı arttırır.
 • Problem çözme becerisini geliştirir.

Yaratıcı Dramanın Kurumlara Sağlayabileceği Yararlar Nelerdir?

Yaratıcı Drama yöntemi kullanılarak verilen eğitimler, doğası ve içeriği sebebiyle otomatik olarak katılımcılarını sadece bedenen değil zihnen de orada ve o anda tutar. Böylece katılımcıların kazanması, geliştirmesi beklenen özellikler hızla ve kalıcı olarak aktarılır. Çünkü Yaratıcı Drama sadece öğretmez; deneyimletir.

Kurumsal firmaların insan kıymetlerini, dolayısıyla işlerini geliştirmek için yaptıkları yatırımlar açısından bakarsak Yaratıcı Drama bir makinenin dişlilerini yağlamanın en iyi yollarından biridir, denebilir. Esnek yapısı sayesinde şirketin ihtiyaçları doğrultusunda kazanım geliştirecek şekilde dizayn edilerek fayda sağlar. Bunlardan bazılarını şu şekilde sayabiliriz:

 • Kurum içi iletişimi geliştirir.
 • Kurum aidiyetini arttırır.
 • Ekip olma ruhunu güçlendirir.
 • Stresi azaltarak performansı yükseltir.
 • Bir takım gibi birlikte hareket etme kabiliyetini arttırır.
 • Yaratıcılığı ve problem çözme kabiliyetini arttırır.
 • Katılımcıların davranışlarının çevrelerine etkilerini bire bir deneyimleterek dışsal öz-farkındalığı böylelikle ilişkileri iyileştirir.
 • Kişiler, departmanlar ya da ekip ve yöneticiler arasındaki muhtemel buzları eritir.
 • Sosyal ilişki gerektiren, özellikle müşteri ilişkileri, satış gibi bölümlerde empatiyi yükselterek dolaylı olarak iç ve dış müşteri deneyimini iyileştirir.

Randevu Alın!

Randevu taleplerinizi bize iletebilirsiniz.