Metakognitif Terapi Perspektifinden Psikopatoloji ve İyileşme – Uzm. Psk. Ali Engin Uygur

  Yaşamımızda ortaya çıkan çeşitli yaşam stresörleri karşısında az ya da çok etkilenebilir, maddi ya da manevi kayıplar, adaptasyon güçlükleri gibi zor süreçlere, güvensizlik, çaresizlik, değersizlik gibi ruhsal açıdan olumsuz etkileyen duygulara maruz kalabiliriz. Elbette ki herkes bu stresörlerden belli düzeyde etkilenir. Ancak bu etkiler acaba neden kimilerinde anksiyete bozukluğu ya da depresyon gibi kronikleşip psikopatolojiye dönerken kimilerinde ise geçici…