Psikiyatrik Değerlendirme

Psikiyatrik değerlendirme bir psikiyatri uzmanı tarafından kişinin ruhsal durumunu incelemek ve değerlendirmek adına uyguladığı bir yöntemdir.

Bu değerlendirme bilinç, bellek, algı, duygu, düşünce ve davranışların değerlendirilmesi ve ilgili bozuklukların tanınmasını sağlar. Tıp fakültesi mezunu ve üzerine en az 5 yıllık Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı eğitimi alan kişiler psikiyatristtir ve ruhsal tanıları koyma ve tedavi önerme yetki ve yeterliliğine sahiptir. Psikiyatrik değerlendirme sonucunda kişide saptanan bozukluklar depresyon, kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar ve madde ile ilişkili kullanım bozuklukları ve davranış bağımlılıklarıdır. Psikiyatrik değerlendirme sonucunda kişilere psikofarmakolojik tedavi (ilaç tedavileri) ve psikoterapiler önerilebilir.

Randevu Alın!

Randevu taleplerinizi bize iletebilirsiniz.