Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme Testleri

Novo Psikoloji’ de geçerlik ve güvenirlik çalışmaları olan birçok psikolojik ölçme ve değerlendirme testi uygulanmaktadır.

DİKKAT VE ALGI TESTLERİ

 • Moxo Dikkat Testi
 • Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi
 • Bender Gestalt Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Frankfurter

ZEKA TESTLERİ

 • WISC-4
 • WISC-R
 • STANDFORD-BİNET
 • WAİS
 • CATELL 2A
 • CATELL 3A
 • ALEXANDER
 • PORTEUS
 • GOOD-ENOUGH

KİŞİLİK TESTLERİ

 • MMPI (Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • Rorschach Kişilik Testi
 • TAT
 • Hacettepe Kişilik Envanteri
 • Tematik Algı Testi (TAT)
 • CAT
 • Louıssa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

DUYGU DURUM TESTLERİ

 • SCL-90 (Belirti Tanıma Testi)
 • Beck- Depresyon Ölçeği
 • Beck- Kaygı Ölçeği
 • Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği
 • Maudsley Obsesif Kompülsif Soru Listesi
 • Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği-Erkek Formu
 • Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği-Kadın Formu
 • Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği
 • Aile Değerlendirme Ölçeği
 • Çiftler Uyum Ölçeği
 • Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği
 • Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri

GELİŞİM TESTLERİ

 • Ankara Gelişim Envanteri ( Agte)
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Gessell Gelişim Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Bender Gestalt Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Frostig Gelişim Testi
 • Bourdon Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Frankfurter Testi

Randevu Alın!

Randevu taleplerinizi bize iletebilirsiniz.