Klinik Psk. Suna Bayram

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Suna Bayram, Klinik Psikoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olup ikinci uzmanlığının İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde tez aşamasında olup, Halk Sağlığı bölümünden doktora derslerini almaktadır. Suna Bayram çeşitli istismar türlerine maruz kalan kadınlar ve dezavantajlı çocuklar ile çalışarak ihmal-istismar, madde kullanımı, adli süreçler konusunda kamusal alanda psikolojik müdahale teknikleri ile destekleyici çalışmalar yapmıştır.

Suna Bayram ülkeyi etkileyen süreçlere yönelik gönüllü çalışmaların içerisinde bulunmuştur. Türk Psikologlar Derneği(TPD) aracılığı ile 2011 yılında Van depremi’nde, 2013 yılında gerçekleşen Soma Maden Faciası’nda sahada çalışmıştır. Ayrıca Soma Maden Faciasının ardından bölgede artan işsizlik ve aile içi ilişkilerin yıpranması sonucu 2014 yılında bölge kaymakamlıkları ve TPD işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Soma ve Dursunbey ilçelerinde aile içi şiddete yönelik seminerler vermiştir. İstanbul’da 2015 yılında meydana gelen canlı bomba patlamalarında Psikososyal Dayanışma Ağı bünyesinden yönlendirilen vakalara gönüllü terapistlik yapmıştır. 2018 yılında Çorlu’da meydana gelen Tren Kazası süreçlerinde psikososyal destek çalışmalarına katılmıştır. BİRİZ Derneği’nin Yanyana Projesi kapsamında Suriye’li göçmen çocuklara 10 haftalık kapalı terapi grubunu yürütmüştür. Sultangazi Belediyesi’nde gebe kadınlara yönelik 2,5 yıl boyunca haftalık periyotlar ile gebelikte stres seminerleri vermiştir. Ayrıca İzmir depremi ve Covid-19 pandemisi deneniyle TPD tarafından sunulan psikososyal destek çalışmalarına 2020 yılından itibaren halen destek sunmaktadır.

Saha için gönüllü olduğu dönemlerde TPD tarafından sunulan travma eğitimlerine ve süpervizyonlarına katılmıştır. Dr. Emel Stroup tarafından verilen BDT eğitimini tamamlamıştır: Beck Yönelimli Kognitif Terapi ile anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, klinik görüşme ve değerlendirme yapma eğitimlerini içermektedir. Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından 2 yıl süren psikanalitik psikopatoloji eşliğinde Rorschach test eğitimi ve süpervizyonunu tamamlamıştır, aynı dernekte Tematik Algı Testi eğitimini yine aynı dernek bünyesinde Tevfika Tunaboylu İkiz’den almıştır. Cinsel Sağlık Enstitüsü bünyesinde başladığı Cinsel Terapi eğitimini de tamamlamıştır.  Prof. Dr. Aslıhan Dönmez tarafından verilen Yeme Bozukluklarında BDT workshop programını tamamlamıştır. Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu tarafından 3 yıl süresince verilen Destekleyici Psikoterapi eğitimini tamamlamıştır. Oyun terapisi eğitimini ve süpervizyonunu Uzm. Psk. Dan. Pekay Aydın’dan almaktadır. Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Nöropsikolojik Testler eğitimini  ve WICS-4 Çocuklar İçin Zeka Testi eğitimini tamamlamıştır. Doç. Dr. Reyhan Saydam’dan Çocuk Çizim Testleri ve Klinik Değerlendirme eğitimi almıştır. Roy Kiessling’den  EMDR eğitimini almıştır. Ayrıca Kompleks Travma ve Çocuklarla EMDR workshoplarına katılmıştır.

Türk Psikologlar Derneği yönetim kurulu üyesi olarak geçmiş yıllarda görev almıştır. BİRİZ derneği yürütme kurulu üyesidir.

Novo Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi bünyesinde ergen ve yetişkin bireylerle kayıp-yas-travma, anksiyete ve depresyon, bireysel psikoterapi süreçlerini çalışmakta ayrıca çocuklar ile WISC-IV zeka testi, çocuk psikoterapisi, çocuklarda görülen davranış sorunlarına yönelik çalışmaktadır. Çalışmalarında eklektik yöntem kullanmaktadır.

 

Çalışma Alanları

  • Yetişkin Terapisi
  • Ergen Terapisi

Çalıştığı Terapi Ekolleri

  • EMDR
  • Destekleyici Psikoterapi
  • Davranışçı Diyalektik Terapisi
  • BDT
  • Sanat Terapisi
  • Projektif Testler (rorschach, bir insan çiz, bir aile çiz, bir ağaç çiz, TAT)
  • WİSC-4