Bireysel Terapi

Hepimiz hayatlarımıza farklı zorlukların, farklı güçlüklerin içerisinde devam ediyoruz. Önümüzde faklı engeller var ve bu engelleri aşabilmek için ihtiyacımız olan destek farklı. Bu yüzden Novo Psikoloji’de her danışana özel hazırladığımız Bireysel Terapi hizmetiyle, tüm zorlukların üzerinden birlikte gelme amacı güdüyoruz

İnsan mutlu, huzurlu olmak, yaşamını daha kaliteli hale getirmek için bir çok mücadeleler verir. Ancak ara sıra kendisini mutsuz, üzüntülü, çaresiz ve umutsuz hisseder.  Kişinin geçmişte yaşadığı bir travma, anne-baba tutumları, kişilik yapısından kaynaklanan anlam veremediği döngüleri, sevilen birinin kaybedilmesi, evlilikte veya yakın ilişkilerde yaşanan sorunlar, işyerinde yaşanan stres ve kaygılar, başarısız olma, önemli yaşam değişiklikleri, terk edilme, okulla ilgili sorunlar veya daha basit olduğunu düşündüğü fakat çözüm bulamadığı diğer sorunlarla,  karşılaşılan güçlüklerle, zorluklarla baş edememe yoğun üzüntüye neden olabilir.

Hayatta bir mücadeledir ve birçok üzücü olaylarla karşılaşılması normaldir. Ancak kişide beklenmedik bir anda ve nedensiz ortaya çıkan mutsuzluğun, çökkünlüğün uzun sürmesi ve yaşamı olumsuz etkilemesi; düşünce, duygu ve davranışları olumsuz etkiler.  Yaşanan çaresizlik ruhsal sistemin dağılmasına neden olur, her şey bir anda allak bullak olur. Kişinin hayatının etkin bütün alanları bloke edilmiştir, ne yapması gerektiği konusunda fikri yoktur ve derin bir boşluğa düşmüş gibi hisseder.

Bireysel Psikoterapi; kişinin yaşadığı olumsuz duygularla baş edebilmesini sağlaması, kendi iç dünyasındaki çatışmaları çözmesi, kendini keşfetmenin keyfini yaşaması, iç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirmesi, dünyaya, olaylara farklı bir açıdan bakmasına yardımcı olan, kişilik yapısı ve soruna göre farklı psikoterapi ekollerini ve tekniklerini kullanılarak gerçekleştirilen bir süreçtir. Bazen, yaşanmış ve bitmiş, ama etkisi hala devam eden olumsuz yaşam deneyimleriyle (ör; ölüm, boşanma, doğal afetler, şiddet, istismar, aldatılma, kaza, hastalık vb.) baş edebilmek için psikoterapi desteği gerekebilmektedir. Bireysel psikoterapide en etkili ve yararlı olan unsurlardan biri danışanın istekli olarak bu sürece etkin bir şekilde katılımı ve psikoterapistle işbirliği içinde olmasıdır.

Bireysel Psikoterapi Süreci

Bireysel psikoterapi sürecinin işleyişi ve genel olarak işlevleri şu şekilde sıralanabilir.

Birtakım nedenlerden dolayı, çoğu kişi değerli olduğunu, anlaşıldığını hissettiği ve bireysel alanlarına saygı duyulan bir ilişki kurma şansı bulamamaktadır. Psikoterapi sürecinde danışmanla/psikoterapistle öncelikli olarak güvene ve saygıya dayalı yeni ve iyileştirici bir ilişki kurulur ve bir süre sonra bu yeni ilişki biçimi danışan tarafından içselleştirilmeye başlanır.

Psikoterapi süreci; bastırılan duygularla ve çözülmemiş meselelerle yeniden yüzleşme ve yetişkin bir bakışla bugünü hala etkileyen çocukluktaki meseleleri yeniden değerlendirme olanağı sunar.

Bilinç ve bilinçdışı arasındaki bağı ve bilgi alışverişini güçlendirerek, beyinde yeni sinirsel ağlar oluşmasını sağlar.

Çoğu çocuklukta kullanılmış ve işlevsiz hale gelmiş, şu andaki yaşamı zorlaştıran kendini koruma mekanizmaları, daha olgun ve işlevsel hale getirilmeye çalışılır.

Kişinin kendine dair farkındalığını, varoluşuna dair anlam hissini arttırır.

Olaylara ve ilişkilere bakış açısını genişletir ve farklı karelerden hayatı seyretme olanağı sunar. Zamanında birtakım olumsuz ve üzücü yaşantılardan dolayı; danışanın kendisine ve başkalarına dair geliştirdiği yanlış inançlarını değiştirir. Tek boyutlu, genellenmiş düşüncelere göre hayatı sınırlayan yapılar yeniden düzenlenir.

Şu anda yaşanılan sorundan kaynaklı belirtilerin, üstesinden gelinemeyen sıkıntıların kaynaklarına danışanla birlikte erişilir ve çeşitli psikoterapi teknikleriyle bu kaynaklar danışanla işbirliği içinde çözümlenmeye çalışılır.

Daha zengin, daha gelişmiş bir iç dünya, deneyim ve duygulanım çeşitliliği sunar.

Psikoterapi süreci; danışanın kendini tanıdığı, hayata ve ilişkilere dair duygularıyla ve kriz durumlarıyla baş etmek için yeni araçlar edindiği, yaşamdan keyif alma ve geliştirici ilişkiler kurma alanını genişlettiği, hem kendisiyle hem başkalarıyla iletişim, hem kendisine hem başkalarına hoşgörü ve empati dağarcığını geliştirdiği bir deneyim alanıdır.

 

Sıklıkla Görülen Başvuru Nedenleri

 • Depresyon
 • Panik bozukluk (Panik Atak)
 • Sosyal fobi
 • Uçak korkusu
 • Diğer fobiler
 • Kaygı bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Psikosomatik (Organik nedeni bulunamayan) bedensel şikayetler
 • Takıntılar İlişkisel zorluklar
 • Özgüven eksikliği
 • Karar verme güçlüğü
 • Kayıp ve yas
 • İlişkisel uyum zorlukları
 • Bağlanma sorunları
 • Öfke kontrolü
 • Travmatik yaşantılar
 • Kendini tanıma
 • Huzursuzluk, can sıkıntısı
 • İsteksizlik hali ve hayat enerjisinin düşmesi
 • Kronik yorgunluk hali
 • Yetersiz ya da fazla uyuma
 • Yalnızlık ve anlaşılmama hissi
 • Öfke problemleri
 • Yoğun çaresizlik hissi
 • Sorunların üstesinden gelememe

Bireysel Psikoterapinin Temel İlkeleri

Uzman; danışanın kendi hayatına dair kararlar alabilmesini sağlar.

Psikoterapi süreci güvene dayalı, gizlilik prensibini temele alan bir süreçtir.

Psikoterapi süreci danışanın yaşadığı problemin altında yatan; geçmiş ve güncel kaynakları bularak çözümlemesini sağlar.

Psikoterapi hizmetinden herkes faydalanabilir.

Duygusal sağlığı arttırmak, daha keyifli ve daha anlamlı bir yaşam sürmek, kendini daha iyi tanımak için de psikoterapi hizmeti alınır.

Psikoterapi süreci kişinin anlaşıldığı, duyulduğu ve problemlerine çözüm ürettiği bir süreçtir.

 

Bireysel Danışmanlık Yöntemleri

Danışanın yaşadığı sorunun ya da semptomun niteliğine ve sorunun geçmiş ve güncel kaynaklarına ve psikoterapist bir değerlendirme yaparak hangi psikoterapi yöntemlerinin danışanın ihtiyacına ve sorununa yardımcı olacağını belirler. Psikodinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, EMDR terapisi, gestalt terapi, çözüm odaklı terapi; bireysel psikoterapi hizmetinde sıklıkla kullanılan terapi tekniklerinden bazılarıdır.

 

Psikolojik Test Uygulamaları

Merkezimizde; değerlendirme ve sorunu tanımlama amaçlı ihtiyaç olduğunda yetişkinlere yönelik testler uygulanır.

 • Rorschach
 • MMPI
 • TAT
 • WAIS Zeka testi vb.

 

 • Anksiyete Bozuklukları
 • Bağımlılık
 • Cinsel Kimlik Problemleri
 • Depresyon
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Fobiler
 • Hipokondriyazis
 • İletişim Sorunları
 • Kayıp ve Yas
 • Kişilik Bozuklukları
 • Kişisel Gelişim
 • Konversiyon Bozukluğu
 • Kronik Yorgunluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Özgüven Problemleri
 • Sağlıklı Düşünme ve Karar Verme
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Stresle başa çıkma ve öfke kontrolü
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Uyku Bozuklukları
 • Yaşam Koçluğu
 • Yeme Bozuklukları

Randevu Alın!

Randevu taleplerinizi bize iletebilirsiniz.