Klinik Psk. Ali Engin Uygur

Ali Engin Uygur ortaokul ve lise eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2007’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü tamamlayarak lisans derecesi almıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Din Psikolojisi Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı “Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji Teorisi’nin Din Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “Değerler Sisteminin (Dini Başa Çıkma, Affedicilik ve Şükredicilik Açısından) Anksiyete Duyarlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Metakognisyonların Aracı Rolü” başlıklı teziyle Üsküdar Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Bilişsel Davranışı Terapi, Metakognitif Terapi, Şema Terapi, Bütüncül Psikoterapi gibi alanlarda yoğun şekilde teorik ve süpervizyon eğitimleri almıştır, klinik pratiğinde uygulamakta, seminerler vermektedir. Okan Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak PDR bölümünde lisans dersleri ve Klinik Psikoloji yüksek lisansta Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı süpervizyon dersi vermiştir. Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programında tez aşamasındadır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Metakognitif Terapi Derneği’nde kurucu başkan yardımcısıdır. Çeşitli hastane ve özel kliniklerde Klinik Psikolog olarak görev yapmıştır.

MCT Institute onaylı ileri düzey (level 2) Metakognitif Terapist’tir. ISST onaylı Şema Terapisti olmak için çalışmaları sürmektedir. Çevirmen ve editörlerinden olduğu “Anksiyete ve Depresyonda Metakognitif Terapi” isimli kitap Metakognitif Terapi’nin ilk Türkçe kaynağı olarak çevirilmiştir. “Sınav Kaygısı Odaklı Değişim Ajandası” isimli çalışma kitabı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları:

 • Paranoid Kişilik Bozukluğu
 • Şizoid Kişilik Bozukluğu
 • Şizotipal Kişilik Bozukluğu
 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Histriyonik Kişilik Bozukluğu
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu
 • Çekingen Kişilik Bozukluğu
 • Bağımlı Kişilik Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
 • Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Atak, Panik Bozukluk
 • Özgül Fobiler (Uçak, yükseklik, hayvan korkusu vb.)
 • Öfke Kontrol Problemi
 • Seçici Mutizm
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Kronik depresyon
 • TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)
 • OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • Psikotik Bozukluklar
 • Psikosomatik Rahatsızlıklar (Bedene yansıyan psikolojik problemler: Fibromiyalji, migren, sedef vb.)
 • Çaresizlik, değersizlik, özgüven eksikliği, utanç duyguları ile ilişkili problemler

Çalıştığı Terapi Ekolleri

 • Yetişkinlerle Bireysel ve Grup Terapisi
 • Metakognitif Terapi
 • BDT
 • Şema Terapi

Aldığı Psikoterapi Süpervizyon Eğitimleri:

 • (2021-Devam)– Şema Terapi Süpervizyonu – Uzm. Psk. Esra Ersayan, ISST
 • (2020-Devam) – Metakognitif Terapi Süpervizyonu – Hans Nordahl Professor, Ph.D., MCT Institute Kurucusu
 • (2019) – Şema Terapi Süpervizyonu – Dr. Bahar Köse Karaca, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı (2 okul dönemi)
 • (2019) – Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu- Kuntay Arcan, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı (1 okul dönemi)
 • (2017-2018) Metakognitif Terapi Süpervizyonu – Dr. Lotta Winter, MCT Institute
 • (2015-2018) Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyonu – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
 • (2014-2015) Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, ACT

Aldığı Psikoterapi Eğitimleri;

 • 2020- Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı (15 Saat), Uzm. Psk. Esra Ersayan, ISST
 • 2019- Group Schema Therapy (24 Saat) – Prof. Dr. Paul Kasyanik, Prof. Dr. Elena Romanova
 • 2019, 2021- Metacognitive Thrapy Masterclass, Level 2, Adrian Wells Professor, Ph.D., Hans Nordahl Professor, Ph.D., MCT Institute, University of Oxford, Oxford
 • 2019- İleri Şema Terapi 2– Dr. Bahar Köse Karaca, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı
 • 2018- İleri Şema Terapi 1– Dr. Bahar Köse Karaca, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı
 • 2018- Behavioral Activation (12 saat)– Prof. Dr. David Ekers
 • 2018- Process-Based CBT (20 Saat) – Prof. Dr. Steven C. Hayes, Prof. Dr. Stefan G. Hofmann, Frankfurt
 • 2016, 2018- Metacognitive Therapy Masterclass, Level 1 (108 Saat)- Adrian Wells Professor, Ph.D., Hans Nordahl Professor, Ph.D., MCT Institute, Hannover
 • 2016- ACT ve RFT ile Terapist Becerilerini Geliştirme (12 Saat)- Prof. Dr. Niklas Törneke
 • 2016 – Social Mind (24 Saat) – University Of Cambridge, Cambridge
 • 2015- Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi (42 Saat)– Prof. Dr. Hakan Turkçapar
 • 2015, 2018 – Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Teorik, Formülasyon, Süpervizyon (864 Saat) – Dr. Tahir Özakkaş
 • 2015- Şema Terapi: Model ve Teknikler (40 Saat) – Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
 • 2015- Şema Terapi: Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Uygulanması (16 Saat) – Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
 • 2015- Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (13 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
 • 2014- Travma ve Kognitif Terapi (13 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
 • 2014- Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (12 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
 • 2014- Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri (13 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
 • 2014- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 2. Modül: Cinsel İşlev Bozuklukları (48 Saat) – CETAD
 • 2014- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 1. Modül: Cinsellik Kavramı (24 Saat) – CETAD
 • 2007- Kognitif ve Travma Terapilerinin Entegrasyonu (12 Saat) – Dr. Melis Gazioğlu, PsyD
 • 2007- Gestalt Psikoterapi ve Kendilik Psikolojisi (10 Saat) – Uzm. Klinik Psk. Hande Kılınç Kunt  

Psikolojik Test Eğitimleri:

 • 2015- MMPI Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği
 • 2015- Nöropsikolojik Testler Eğitimi (50 Saat) – Türk Psikologlar Derneği
 • 2015- Rorschach: Bütünleyici Sistem Test Eğitimi (36 Saat) – Prof. Dr. Kadir Özer 

Katıldığı Kongreler:           

 • 2019- The 4th International Conference of Metacognitive Therapy, Prague
 • 2019- 3. Ulusual Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Kocaeli
 • 2018- 2. Ulusual Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Kocaeli
 • 2017- 1. Ulusual Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Kocaeli
 • 2017- EABCT The 47th European Association Of Behavioural And Cognitive Therapies Congress, Ljubljana
 • 2016- EABCT The 46th European Association Of Behavioural And Cognitive Therapies Congress, Stockholm
 • 2016- The 3rd International Conference of Metacognitive Therapy, Milan
 • 2015- Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, İstanbul 

Aldığı Kongre içi Workshop Eğitimleri:

 • 2019- The Advance Use of Detached Mindfulness – Adrian Wells Professor, Ph.D., (The 4th International Conference of Metacognitive Therapy, pre Congress Workshop, Prague)
 • 2016- A Cognitive Behavioral Approach to Weight Loss and Maintenance – Prof. Dr. Judith Beck ((46th EABCT Congress, Stockholm)
 • 2016- ACT, Psychological flexibility, and Chronic Pain – Prof. Dr. Lance McCracken (46th EABCT Congress, Stockholm)
 • 2016 – Core Principles and Techniques of Metacognitive Therapy – Adrian Wells Professor, Ph.D., Hans Nordahl Professor, Ph.D. (The 3rd International Conference of Metacognitive Therapy, in Congress Workshop, Milan)
 • 2016 – Metacognitive Therapy for Generalized Anxiety and Obsessive Compulsive Disorder – Adrian Wells Professor, Ph.D., (The 3rd International Conference of Metacognitive Therapy, in Congress Workshop, Milan)

Yaptığı Poster Sunumları:

 • 2017- “Side Effect of MCT: Cognitive Restructuring” A Case Study: Metacognitive Therapy and Generalized Anxiety Disorder, EABCT, Ljubljana
 • 2016- Psychometric Properties Of The Behavioral Activation For Depression Scale–Short Form (BAD-SF), EABCT, Stockholm
 • 2016- Stroop- Relational Frame Theory Version Questionnaire;  Measurement of Language Effect, EABCT, Stockholm

Yaptığı Kongre Sunumları:

 • 2019- Depresyon Tedavisinde Metakognitif Terapi Yaklaşımı, Panel, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi, İstanbul
 • 2019- Depresyon Tedavisinde Metakognitif Terapi Yaklaşımı, Atölye Çalışması, 3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, İstanbul
 • 2018- Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Hızlı Sonuç Veren Etkili Müdehaleler: Metakognitif Terapi Yaklaşımı, Atölye Çalışması, 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, İstanbul
 • 2017- Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Psikoterapi: Kognitif Mi? Metakognitif Mi?, Atölye Çalışması, 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, İstanbul

Kitapları:

 • 2018- Sınav Kaygısı Odaklı Değişim Ajandası, Uygulamalı Çalışma Kitabı (Yazar)
 • 2020- Anksiyete ve Depresyonda Metakognitif Terapi, Adrian Wells Professor, Ph.D., Türkçe Çevirisi (Çevirmen ve Editör)

Dernek Üyelikleri:

 • Metakognitif Terapi Derneği-(Kurucu, Başkan Yardımcısı)
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 • ACBS- Association for Contextual Behavioral Science
 • SEPI – Society fort he Exploration of Psychotherapy Integration

Sosyal Sorumluluk Projesi:

 • Ay Vakfı (Eğitim Araştırma ve Yardım Vakfı) Kurucu Üye