Metakognitif Terapide Teori, Temel Beceriler ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu 2024 - Klinik Psk. Ali Engin Uygur Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi 2024/ 2 - Klinik Psk. Pekay Aydın Özgürce Ben Olmak 11-18 Yaş Sosyal Kaygı Programı - Doç. Dr. Helin Yılmaz Kafalı PEERS Grubu Sosyal Beceri Geliştirme Programı Doç. Dr. Helin Yılmaz Kafalı PEERS 11-18 Yaş Sosyal Beceri Geliştirme Programı - Doç Dr. Helin Yılmaz Kafalı

Hadi Tanışalım!

Novo Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, her biri kendi alanında tecrübe sahibi uzmanlar tarafından, İstanbul Nişantaşı’nda kurulmuştur.

Hizmetlerimiz

Bireysel Terapi

Hepimiz hayatlarımıza farklı zorlukların, farklı güçlüklerin içerisinde devam ediyoruz. Önümüzde faklı engeller var ve bu engelleri aşabilmek için ihtiyacımız olan destek farklı. Bu yüzden Novo Psikoloji’de her danışana özel hazırladığımız Bireysel Terapi hizmetiyle, tüm zorlukların üzerinden birlikte gelme amacı güdüyoruz

Çift Terapisi

Çift terapisinde temel amaç çiftlerin kendileri ve birbirleri hakkında daha derin bir anlayış kazanmalarını sağlamak ve ilişkilerinde hedefledikleri değişikliklere yardımcı olmaktır.

Aile Terapisi

Aile Terapileri’nde, yaşanan sorun ve sıkıntılı süreçleri ele alarak çatışmanın çözülebilmesini ve aile üyelerinin sağlıklı yönde değişim ve gelişimlerini sağlamayı hedefliyoruz.

Grup Terapisi

Grup Terapilerimiz’de bağımlılık, sosyal fobi, kişisel gelişim gibi ortak temalar üzerinden bir araya getirdiğimiz danışanlarımızın kendileriyle ortak sorun yaşayan insanlarla paylaşımda bulunmalarını sağlıyoruz. Bu terapilerde danışanlarımız yalnız olmadıklarını anlıyor, kendi gibi olanlara destek oluyor ve onlardan destek alarak sorunları daha kolay atlatma imkanı buluyorlar.

Cinsel Terapi

Birlikteliği heyecanlı ve dinamik tutmak, zevkli ve eğlenceli hale getirmek bir ilişikiyi ayakta tutmak için oldukça önemlidir. Cinsel Terapiler’de çiftlerin duygusal ve davranışsal sorunlarının üzerine giderek ruhen ve bedenen uyumlu olmalarını hedefliyoruz.

Oyun Terapisi

Çocuklar deneyimledikleri olumsuz yaşantılara çözüm yolu üretmek adına oyuna başvurur ve hissettikleri duyguları oyuna metaforlarla yansıtır. Novo Psikoloji’de, Oyun Terapisi uygulayarak, oyunun çocuklar üzerindeki sağaltıcı etkisinden faydalanmayı amaçlarız.

Çocuk ve Ergen Terapisi

Büyüme sürecinde duygusal, zihinsel ya da davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlerle birebir yürüttüğümüz Çocuk ve Ergen Terapisi seanslarımızda, ebeveynlerle de işbirliği kurarak onların da bilinçlenmelerine yardımcı oluyoruz.

Dil ve Konuşma Terapisi

İletişim, insanın tüm varlıkları anlamlandırabilmesi, kendi iç dünyasındaki fikirleri diğer canlılara aktarabilmesi, sosyal bir grup meydana getirebilmesi ve yaşamını devam ettirebilmesi için gereklidir. İletişimi oluşturan bileşenlerden herhangi birinde meydana gelen bir noksanlıktan dolayı iletişimin engellenmesi ve bozulması ile ortaya çıkan iletişim bozukluklarını Novo’ da Dil ve Konuşma Terapisi ile aşıyoruz.

Psikiyatrik Değerlendirme

Psikiyatrik Değerlendirme sayesinde yaşanan sorun ve sıkıntılı süreçleri ele alarak olumsuzlukların çözülebilmesini ve sağlıklı yönde değişim sağlamayı hedefliyoruz.

Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme Testleri

Novo Psikoloji’ de geçerlik ve güvenirlik çalışmaları olan birçok psikolojik ölçme ve değerlendirme testi uygulanmaktadır.

Yaratıcı Drama Atölyeleri

Yaratıcı drama; katılımcılara, bir amacın, düşüncenin ve/ veya konunun doğaçlama, rol oynama (rol alma), canlandırma gibi oyunsu süreçlerle aktarılmasıdır.

Bu süreçler yürütülürken yaratıcı drama kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine,- mış gibi yapmaya dayandırılır ve oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Bize Ulaşın

Randevu ya da bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.